Śląskie Centrum Chłodnictwa i
       Klimatyzacji Piotr Chlebowski

    41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 91

    tel. +48 (32) 249-64-36
   tel. +48 (32) 348-13-44
  fax. +48 (32) 247-31-42
e-mail: centrum@chlodnictwo.com.plInwestycje zrealizowane/realizowane w 2009 roku


dodano: 11.02.2009

I. 

6. lutego zakończyliśmy prace związane z dostawą i montażem instalacji mroźniczej w EKO Holding S.A. w Legnicy. Zamontowane urządzenia o sumarycznej mocy Q = 50 kW przy to/tk = -35/+43*C obsługują trzy komory mroźnicze oraz komorę szokowego zamrażania płyt eutektycznych. Instalacja oparta na zespole sprężarkowym ze sprężarkami Bitzer  i chłodnicach Alfa - Laval.

Szafa zasilająco - sterująca spełnia wymagane normy, posiada deklarację zgodności oraz cechę CE.

Sterowanie procesem mrożenia zapewniąją sterowniki firmy Lae Electronic z pełną rejestracją oraz monitoringiem temperatur.

Dostarczyliśmy wraz z montażem ogrzewanie podłoża z kontrolą temperatury i automatyką załączenia w przypadku przemrożenia izolacji.

II.

Aktualnie jesteśmy w trakcie montażu dostarczonych urządzeń chłodniczych w Zakładzie Mięsnym POLIWCZAK w Mysłowicach. Wydajność chłodnicza dostarczonych urządzeń to Q = 152 kW przy to/tk = -10/+43*C. Instalację będzie obsługiwał zespoł sprężarkowy ze sprężarkami Bitzer, chłodnice Alfa - Laval oraz skraplacz Thermokey. Chłodnice w wybranych komorach będą wyposażone w kolektory i kanały tekstylne.

Szafa zasilająco - sterująca spełnia wymagane normy, posiada deklarację zgodności oraz cechę CE.

Zakończenie i odbiór I-ego etapu robót nastąpi 28 lutego. II-gi etap rozbudowy rozpocznie się na początku marca.lista wiadomości »


Copyrights © 2018 | Wszelkie prawa zastrzeżone.