Śląskie Centrum Chłodnictwa i
       Klimatyzacji Piotr Chlebowski

    41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 91

    tel. +48 (32) 249-64-36
   tel. +48 (32) 348-13-44
  fax. +48 (32) 247-31-42
e-mail: centrum@chlodnictwo.com.pl



Aktualnie realizowane inwestycje


dodano: 20.01.2008

Zakłady Mięsne „UNIMIĘS” w Chrzanowie – instalacja chłodnicza obiegu komór zerowych o mocy chłodniczej Qo =  446 kW przy t0/tk = -10/43 st.C. Instalacja oparta na zespole 6-ciu sprężarek tłokowych „Bitzer”, skraplaczu powietrznym „Alfa-Laval” i chłodnicach wentylatorowych „Alfa-Laval”. Zdecydowana większość chłodnic ma zabudowane kanały tekstylne.
W układzie zastosowano automatykę chłodniczą „Flica”, a do regulacji prac zespołu, skraplacza i komór chłodniczych, sterowniki firmy „LAE Electronic”.
Wszystkie sterowniki podłączone są do układu rejestracji i monitoringu temperatur.

Ponadto zastosowano do odzysku ciepła odpadowego wymiennik płaszczowo-rurowy firmy „DK”, pozwalający uzyskać ciepłą wodę o temperaturze 50 st.C w ilośći 35,4 m3 przy 16 godz. pracy zespołu.

Szafa zasilająco-sterująca naszej produkcji oparta w całości na osprzęcie „Schneider Electric” posiada wymagane normami wyposażenie oraz wymaganą przepisami cechę CE.

Zakład Przetwórstwa Rybnego „KOMERS – MAG” w Międzyrzeczu Dolnym – dwie niezależne instalacje chłodnicze do tunelu hartowniczego o indywidualnej wydajności Q0 = 113 kW przy t0/tk = -40/40 st.C.
Instalacje oparte na zespołach 2-u sprężarek śrubowych „Bitzer” i skraplaczach „Alfa-Laval”.

Wyposażenie tunelu w dwie dwusekcyjne chłodnice po stronie dostawcy z Niemiec.

W instalacjach zastosowano zawory krokowe firmy „Alco” ze sterownikami firmy „Emerson”, do regulacji pracy zespołów i skraplaczy wykorzystano sterowniki firmy „LAE Electronic”.

Szafa zasilająco-sterująca spełnia wymagane przepisami normy łącznie z cechą CE oraz umożliwia, poprzez zastosowaną logikę przełączeń, pracę tunelu przy różnych wartościach odparowania dla zamrażania i wychładzania produktów po smażeniu.

W obu obiegach zastosowano odzysk ciepła odpadowego opartego o wymienniki płaszczowo-rurowe firmy „DK”.



lista wiadomości »


Copyrights © 2018 | Wszelkie prawa zastrzeżone.